Lijst gehomologeerde shuttles vernieuwd

Submitted by bdeschut on Sun, 28/08/2016 - 21:47

Niet alle veren en synthetische shuttles die in de handel verkrijgbaar zijn, zijn bruikbaar voor competitie en tornooien. Voor tornooien wordt in het het gedeelte reglement samen met andere praktische informatie verwezen naar welke shuttles gebruikt mogen worden op het tornooi.

Het belang om de juiste shuttle te gebruiken hangt onder andere af van de temperatuur in de zaal. Een shuttle mag niet te snel en niet te traag gaan. Dit om iedere speler gelijke kansen in het spel te geven. Daarom wordt een aantal keren per jaar een lijst van gehomologeerde shuttles (zowel voor veren als voor synthetische shuttles) gepubliceerd. Deze lijst wordt bepaald door de BBF (Belgische Badminton Federatie).

De lijst met gehomologeerde shuttles werd op 1 augustus opnieuw vernieuwd. Heb je nog een voorraadje of wil je een nieuwe voorraad inslaan? Kijk dan zeker de lijst even na.